Ture i Danske Skove
udarbejdet af
Dansk Skovforening

camplogo.gif (3611 bytes)

Vemmetofte
Strand Camping.

Vemmetofte

Rød Tur

Gul Tur

Blå Tur

Skovkort

 

skovb5.jpg (12698 bytes)

Gul tur.
(4 1/2 km - 1 1/4 time)

Turen udgår fra parkeringspladsen ved restaurant “Skovfogedstedet”. Turen kan afkortes ved på tilbageturen at gå ad Gl. Skovridervej ned mod kysten.

9. Landingsplads
Molen stammer fra den tid, da der var udskibningssted for tømmer og andre træprodukter på stranden.

10. Vivede Mølleå
Skovengen gennemstrømmes af Vivede Mølleå, som man passerer ved Lysterbroen. Navnet vidner om, at der engang var et godt ålefiskeri.

11. Mussestenen
Et sagn fortæller, at en troldkvinde engang var blevet vred på Vemmetoftes beboere. Hun tog da en stor sten, lagde den i sit strømpebånd og slyngede den fra Møns Klint over imod bygningen – men ramte heldigvis ikke. Stenen faldt ved stranden og ligger der endnu! Mussestenen har oprindeligt ligget længere ude i vandet, men er af isskruninger ført helt ind på stranden.

12. Skoven langs stranden
Stien går gennem en skov med gamle bøge og ege som mere eller mindre hænger ud over skrænten. Træerne langs kysten er stærkt præget af det barske klima ud mod havet, og veddet fra disse træer er ikke særlig anvendeligt. Træerne gør dog gavn ved at beskytte de mere værdifulde træer længere inde i skoven. Indimellem vælter et træ, når havet fra tid til anden tager en bid af kysten. Enkelte væltede træer får lov at blive liggende.

13. Røde Vejlinje
Navnet skyldes nogle røde barakker, der tjente som bolig for ekstra mandskab, som huggede egetræer til flåden i begyndelsen af 1800 - tallet.

14. Stormfaldet i 1967
Vemmetofte blev ligesom så mange andre skove i det sydlige Danmark hårdt ramt af den meget kraftige storm i 1967. På Vemmetofte væltede hvad der svarer til 6 års normal hugst. I denne del af Strandskoven væltede store bevoksninger af den ellers ret stormfaste bøg, og efter stormfaldet blev der i vid udstrækning plantet forskellige arter af gran.

15. Sammengroet eg og bøg
En eg og bøg som er groet ind i hinanden. Egen har efterhånden indesluttet og kvalt bøgen. Den danske skovhistorie er præget af, at bøgen har ”besejret” egen – men her er altså et eksempel på det modsatte.

16. Produktion af pyntegrønt
En økonomisk vigtig del af skovdriften på stedet er produktion af juletræer og klippegrønt – afskårne grene der anvendes til dekorationer.

17. Hjorteegen
Hvis man afkorter turen på tilbagevejen passerer man Hjorteegen som er mellem 500 og 600 år. Navnet skyldes at træets grene ligner hjortegevirer. Hjorteegen er nu væltet, men får lov at blive liggende til glæde for insekter og fugle.

 

skovb7.jpg (22116 bytes)

Blå Tur
(5 km - 1 1/2 time)

Turen starter på parkeringspladsen ved restaurant ”Skovfogedstedet”. Gæster, der bor på campingpladsen, kan dog støde til ruten ad en sti, der fører til stranden.

18. Skoven langs stranden
Ligesom ved den gule tur går stien gennem en skov med gamle bøge og ege som hænger ud over skrænten. Denne skov fungerer som værnskov for de mere værdifulde bevoksninger længere inde.

19. Valhal
Bevoksningen her består af gamle ege- og bøgetræer, som bevares ved at holde unge, fremvoksende træer tilbage. Valhal var i gamle dage en festplads.

20. Hængebøgen
En lille sti langs granbevoksningen giver adgang til den smukke, paraplyformede “Hængebøg”.

21. Hellig Svends Kilde
Stien går mod syd over engen, og man kommer frem til Hellig Svends kilde, som er opmuret og overdækket med tag i nyere tid. Oprindeligt var der et kapel, som endnu stod der efter reformationen.

 

 skovb8.jpg (22142 bytes) 

Vandreture i private skove Vemmetofte Sydsjælland 

Udgivet med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen 2004.

Illustrationer: Thor Axelsen Drejer.

 

skovb6.jpg (15709 bytes)

topbarg_b.gif (1321 bytes)