Ture i Danske Skove
udarbejdet af
Dansk Skovforening

camplogo.gif (3611 bytes)

Vemmetofte
Strand Camping.

Vemmetofte

Rød Tur

Gul Tur

Blå Tur

Skovkort

 

Til skov- og strandgæsten

Vi byder dig velkommen til en vandretur i denne privatejede skov. Vi beder dig først og fremmest værne om naturen og udvise hensyn, for at andre også kan få glæde af den. Om adgangen gælder bl.a. følgende bestemmelser:

Kortet kan også ses i pdf format her.

skovb9.jpg (62053 bytes)

  • Færdsel til fods er tilladt både på veje og stier og uden for disse.
  • Ved cykling skal man derimod holde sig veje og stier.
  •  Af hensyn til vildtet og andre skovgæster skal hunde altid føres i snor.
  • Af hensyn til privatlivets fred må der ikke tages ophold nærmere end 50 m fra beboede bygninger, men man må godt gå forbi.
  • Træer og buske må ikke beskadiges.
  • Der må ikke indsamles grene og kviste af pyntegrønt.
  • På grund af brandfare er brug af åben ild ikke tilladt.
  • Begrænsninger i adgangen, der fremgår af skiltning, skal overholdes. Det samme gælder henvisninger fra ejeren eller dennes ansatte.
    Vemmetofte Kloster.